FEATURED EVENTS
NEWS
Featured events
Firm valuation
Brand - invisible value
Real estate
Material - building materials
ONLINE CONTACT
GOLD EXCHANGE RATE
Giá Vàng
SJC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Visitor : 558237
Privatization consultant
Xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa DNNN: Giá thị trường t
Một trong những nguyên nhân khiến tiến trình CPH DNNN thời gian qua bị chậm là do quy định về xác định giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế vị trí địa lý vào giá trị DN tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP còn bất cập. Do vậy, vấn đề này đang được dư luận rất quan tâm khi Bộ Tại chính sắp trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định này.

APPRAISAL
Appraise firm
Real estate
Machines - garage
Materials - building materials
INVESTMENT CONSULTANT
Establish investment project
Appraise investment project
FIRM CONSULTANT
Privatization consultant
Firm of structure consultant
Divide and merge firm
FINANCE ANALYSIS
Finance analysis
Analyse private property
analyse firm finance
ENTERPRISE REAL ESTATE
Real estate agency
Invest real estate project
Reseach real estate market
Delegate, exploit and manage real estate
THE TERMS OF THE LAW
Appraise firm
Real estate
Brand - invisible value
Machines - garage
Other text
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=87
quang cao
Ticcoreal