FEATURED EVENTS
NEWS
Featured events
Firm valuation
Brand - invisible value
Real estate
Material - building materials
ONLINE CONTACT
GOLD EXCHANGE RATE
Giá Vàng
SJC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Visitor : 558237
Machines - garage
THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ

  Mục đích thẩm định giá trị máy móc thiết bị để phục vụ cho:

•  Phục vụ thuê tài chính.
•  Bảo hiểm.
•  Mua bán, tư vấn.
•  Cầm cố, thanh lý.
•  Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
•  Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.
•  Đền bù giải toả.

Máy móc thiết bị thẩm định giá trị bao gồm :

•  Các loại dây chuyền sản xuất – dây chuyền công nghệ.
•  Máy khai thác đá, máy công nghiệp, máy công cụ…
•  Các phương tiện vận tải như: xe tải, xe du lịch, xe đào, xe cần cẩu, xà lan… và các phương tiện khác.

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI TÀI SẢN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

Thể nhân: Giấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản.

Pháp nhân: Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).

Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương (nếu tài sản không thuộc sở hữu của khách hàng yêu cầu thẩm định giá).

Văn bản xác nhận lưu giữ hồ sơ gốc của Ngân hàng (nếu tài sản đang thế chấp vay vốn).

ĐỐI VỚI TÀI SẢN ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Phương tiện vận tải :

Đăng ký xe

Giấy chứng nhận đăng kiểm

Giấy chứng nhận bảo hiểm xe

Hợp đồng mua bán (nếu có)

Hợp đồng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe bồn

Giấy chứng nhận, sổ kiểm tra ATKT

Trạm xăng dầu:

Biên bản kiểm tra kỹ thuật bồn chứa

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện về PCCC

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

Dây chuyền máy móc thiết bị

Danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá

Bản vẽ Thiết kế quy trình sản xuất của dây chuyền

Invoice/Packing list (MMTB nhập khẩu)

Bản vẽ chi tiết máy (nếu có)

-   ĐỐI VỚI TÀI SẢN MUA SẮM MỚI

Tờ trình dự toán mua sắm tài sản được phê duyệt

Hóa đơn chứng từ (trường hợp bán thanh lý)

Catalogue (nếu có)

APPRAISAL
Appraise firm
Real estate
Machines - garage
Materials - building materials
INVESTMENT CONSULTANT
Establish investment project
Appraise investment project
FIRM CONSULTANT
Privatization consultant
Firm of structure consultant
Divide and merge firm
FINANCE ANALYSIS
Finance analysis
Analyse private property
analyse firm finance
ENTERPRISE REAL ESTATE
Real estate agency
Invest real estate project
Reseach real estate market
Delegate, exploit and manage real estate
THE TERMS OF THE LAW
Appraise firm
Real estate
Brand - invisible value
Machines - garage
Other text
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=87
quang cao
Ticcoreal