FEATURED EVENTS
NEWS
Featured events
Firm valuation
Brand - invisible value
Real estate
Material - building materials
ONLINE CONTACT
GOLD EXCHANGE RATE
Giá Vàng
SJC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Visitor : 558029
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 

STT

TÊN VĂN BẢN

TÓM TẮT NỘI DUNG

TÀI LIỆU

1

40/2002/PL - UBTVQH10

Pháp lệnh giá.

DOWNLOAD

2

170/2003/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá.

DOWNLOAD

3

101/2005/NĐ-CP

Nghị định về thẩm định giá.

DOWNLOAD

4

15/2005/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP

DOWNLOAD

5

17/2006/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP

DOWNLOAD

6

06 /2005/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ

DOWNLOAD

7

24/2005/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

DOWNLOAD

8

77/2005/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

DOWNLOAD

9

3255/TC-VP

Công văn về việc đính chính thông tư số 15/2004/TT-BTC

DOWNLOAD

10

169/2004/NĐ-CP

Nghị định về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

DOWNLOAD

11

110/2004/TT-BTC

Thông tư về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

DOWNLOAD

APPRAISAL
Appraise firm
Real estate
Machines - garage
Materials - building materials
INVESTMENT CONSULTANT
Establish investment project
Appraise investment project
FIRM CONSULTANT
Privatization consultant
Firm of structure consultant
Divide and merge firm
FINANCE ANALYSIS
Finance analysis
Analyse private property
analyse firm finance
ENTERPRISE REAL ESTATE
Real estate agency
Invest real estate project
Reseach real estate market
Delegate, exploit and manage real estate
THE TERMS OF THE LAW
Appraise firm
Real estate
Brand - invisible value
Machines - garage
Other text
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=87
quang cao
Ticcoreal