Thông tin nóng
Tin Tức
Thông tin chung
Giá trị doanh nghiệp
Thương hiệu - Giá trị vô hình
Bất động sản
Vật tư - Vật liệu xây dựng
Hỗ trợ trực tuyến
TỶ GIÁ VÀNG
Giá Vàng
SJC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Truy cập : 558029
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 

STT

TÊN VĂN BẢN

TÓM TẮT NỘI DUNG

TÀI LIỆU

1

40/2002/PL - UBTVQH10

Pháp lệnh giá.

DOWNLOAD

2

170/2003/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá.

DOWNLOAD

3

101/2005/NĐ-CP

Nghị định về thẩm định giá.

DOWNLOAD

4

15/2005/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP

DOWNLOAD

5

17/2006/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP

DOWNLOAD

6

06 /2005/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ

DOWNLOAD

7

24/2005/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

DOWNLOAD

8

77/2005/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

DOWNLOAD

9

3255/TC-VP

Công văn về việc đính chính thông tư số 15/2004/TT-BTC

DOWNLOAD

10

169/2004/NĐ-CP

Nghị định về xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

DOWNLOAD

11

110/2004/TT-BTC

Thông tư về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá

DOWNLOAD

Thẩm định giá
Xác đinh giá trị doanh nghiệp
Bất động sản
Máy móc - Thiết bị
Vật tư - Vật liệu xây dựng
Tư vấn đầu tư
Lập dự án đầu tư
Thẩm định dự án đầu tư
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp
Chia tách, sáp nhập DN
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Phân tích tài chính
Phân tích tài chính cá nhân
Phân tích tài chính doanh nghiệp
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Môi giới bất động sản
Đầu tư dự án bất động sản
Nghiên cứu thị trường BĐS
Ủy thác, khai thác và quản lý BĐS
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Xác định giá trị doanh nghiệp
Bất động sản
Thương hiệu - Giá trị vô hình
Máy móc thiết bị
Các văn bản khác
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=87
quang cao
Ticcoreal