Thông tin nóng
Tin Tức
Thông tin chung
Giá trị doanh nghiệp
Thương hiệu - Giá trị vô hình
Bất động sản
Vật tư - Vật liệu xây dựng
Hỗ trợ trực tuyến
TỶ GIÁ VÀNG
Giá Vàng
SJC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Truy cập : 558430
THẨM ĐỊNH GIÁ TRONG GIAI ĐOẠN CPH VÀ THỊ TRƯỜNG VỐN PHÁT TRIỂN

Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta và qua hơn mười lăm năm thực hiện cho thấy, cổ phần hóa trở thành giải pháp chủ yếu để cơ cấu lại, đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Thẩm định giá với vai trò là xác định giá trị doanh nghiệp theo giá thị trường cũng đã góp sức không nhỏ cho tiến trình CPH DNNN. Hoạt động thẩm định giá ở nước ta thời gian qua tập trung phục vụ cho các nhu cầu lớn của xã hội như đấu thầu, đấu giá ở địa phương, mua bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, ngân sách địa phương, đền bù giải phóng mặt bằng, cổ phần hoá DNNN, liên doanh, liên kết, thành lập doanh nghiệp...

 

Theo số liệu của Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, tính đến đầu năm 2007, cả nước có trên 3.000 DNNN được CPH, trong đó các DNNN CPH có quy mô ngày một lớn và rộng mở sang nhiều lĩnh vực quan trọng như điện lực, dầu khí, hàng hải, tài chính và bảo hiểm... Cũng theo số liệu từ ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trong năm 2007 đã tổ chức được 114  phiên đấu giá cổ phần với số cổ phần bán được là 765,39 triệu cổ phần - đạt giá trị 47.285 tỷ đồng. 

Khó có thể tìm ra chứng cứ để bác bỏ lập luận cho rằng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có được sự sôi động là nhờ việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cũng như việc niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp này trên thị trường. Tuy nhiên, cho dù có chiếm phần lớn trong các công ty đang niêm yết và đăng ký giao dịch trên hai trung tâm giao dịch chứng khoán, nhưng so với khối tài sản mà các DNNN đang nắm giữ thì số đã được cổ phần hóa còn hết sức khiêm tốn và cũng chỉ một số nhỏ trong đó được đưa ra niêm yết. Điều này cũng cho th y, công việc thẩm định giá phục vụ riêng cho công tác CPH DNNN trong giai đoạn tới còn rất nhiều và ngày càng đòi hỏi cao hơn.

Hiện nay, cổ phần hóa DNNN ở nước ta đang thực hiện theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số vấn đề tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần.

Đối tượng cổ phần hóa được mở rộng hơn sang Công ty Nhà nước độc lập thuộc các Bộ, ngành, địa phương, công ty m‹ của Tập đoàn kinh tế (sau đây gọi tắt là tập đoàn), Tổng công ty Nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước), công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con, công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, Đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty nhà nước độc lập, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các công ty Nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa được áp dụng một trong các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp là phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu và các phương pháp khác. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp này theo quy định phải đảm bảo tính khoa học, phản ảnh thực chấp giá trị doanh nghiệp và được quốc tế áp dụng rộng rãi. Giá trị quyền sử dụng đất của nhiều DNNN tính theo giá thị trường đã được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, có khi là rất lớn, thậm chí có thể còn lớn hơn cả giá trị của tất cả các tài sản khác của doanh nghiệp.

Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo 2 phương pháp: Xác định theo tỷ suất lợi nhuận và lãi suất trái phiếu Chính phủ; xác định trên cơ sở lợi thế về vị trí địa lý và giá trị thương hiệu. Giá trị lợi thế kinh doanh tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá là giá trị cao hơn khi so sánh kết quả được xác định theo 2 phương pháp trên. 

Cách tính giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế kinh doanh vào giá trị doanh nghiệp đã có những hướng dẫn nhưng chưa cụ thể. Ví dụ về giá trị lợi thế vị trí địa lý. Đây là một trong những lúng túng của các đơn vị có chức năng định giá thậm chí của cả cấp có thẩm quyền cần hướng dẫn chi tiết hơn. Tuy nhiên, VVFC trong quá trình thẩm định bằng kinh nghiệm của mình đã vận dụng các quy định của nhà nước để tính giá trị lợi thế vị trí địa lý trong việc đánh giá giá trị tài sản để mua bán chuyển nhương, thế chấp, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Năm 2008, Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam tiếp tục được Bộ Tài chính lựa chọn tham gia xác định giá trị doanh nghiệp. Đối với dịch vụ định giá doanh nghiệp, Trung tâm Thẩm định giá (nay là Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam - VVFC) là một trong số các đơn vị được Bộ Tài chính lựa chọn đầu tiên để thực hiện hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp. VVFC hiện đang chiếm số lượng Thẩm định viên về giá nhiều nhất tại Việt Nam.

Công ty đã xây dựng được mạng lưới khách hàng rộng lớn từ Trung ương đến các địa phương, các tập đoàn kinh tế lớn, các Tổng công ty lớn. Từ chỗ năm 2005, Công ty tham gia xác định giá trị doanh nghiệp cho 4 đơn vị, năm 2006 là 12 đơn vị thì đến năm 2007, Công ty đã cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa trên 10 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Hóa chấp...

Mười năm hoạt động, VVFC tự hào đạt được những thành tích đáng kể. Sự đa dạng, phong phú trong các dịch vụ cung cấp, về loại hình tài sản và mục đích định giá, xác đinh giá trị doanh nghiệp, về mạng lưới khách hàng ngày càng lớn mạnh... đã chứng tỏ uy tín của Công ty. Trong những năm tới, VVFC phấn đấu mở rộng đối tượng khách hàng thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh quá trình CPH DNNN và các hình thức chuyển đổi sở hữu gắn với bán đấu giá cổ phần, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

TBTC 26

< Trước   Tiếp >
Thẩm định giá
Xác đinh giá trị doanh nghiệp
Bất động sản
Máy móc - Thiết bị
Vật tư - Vật liệu xây dựng
Tư vấn đầu tư
Lập dự án đầu tư
Thẩm định dự án đầu tư
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp
Chia tách, sáp nhập DN
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Phân tích tài chính
Phân tích tài chính cá nhân
Phân tích tài chính doanh nghiệp
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Môi giới bất động sản
Đầu tư dự án bất động sản
Nghiên cứu thị trường BĐS
Ủy thác, khai thác và quản lý BĐS
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Xác định giá trị doanh nghiệp
Bất động sản
Thương hiệu - Giá trị vô hình
Máy móc thiết bị
Các văn bản khác
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=87
quang cao
Ticcoreal