FEATURED EVENTS
NEWS
Featured events
Firm valuation
Brand - invisible value
Real estate
Material - building materials
ONLINE CONTACT
GOLD EXCHANGE RATE
Giá Vàng
SJC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Visitor : 558029
Introduction

Vietland valuation company LTD

Vietland valuation company LTD was established by the coperation between Asia Auditing and Financial Consulting     Corp (AFCC) and consists of many specialists experienced in Finance, equiltization, stock market and real estate. Vietland has licensed or certified appraisers (whose cards were issued by the Department of Finance) and a group of collaborators including Economic Masters (Fulbright), Engineers, Achitects, Lawyers, Finance specialists… with many years experience in appraisal. Vietland initally demonstrates an advantage in providing consultancy services. Within just a short time, Vietland has provided services for customers with asset worth billions of dongs. And now, more and more customers are seeking helps from Vietland. That’s an advantage and a motive for Vietland to continue to grow. Vietland will maintain and promote an active and professional working environment, a strong team that has a high level of responsibility, together we will operate with a guideline: “prestige, quality and competitive price”,  which is our long – term and strategical target.

 

 

Công ty Vietland chuyên cung cấp các dịch vụ Thẩm định giá :

-  Bất động sản : Quyền sử dụng đất, nhà cửa, trang trại : nông lâm ngư nghiệp, Khách sạn, Resort, nhà máy sản xuất, nhà máy thủy điện...

 - Động sản : Máy móc thiết bị, máy công cụ chuyên dùng, phương tiện vận tải thủy bộ, phương tiện cơ giới...

-  Xác định giá trị Doanh nghiệp Cổ phần hóa, giá trị thị trường của Công ty, giá trị Cổ phiếu, trái phiếu.....

-  Thẩm định, thẩm tra, các dự toán xây dựng công trình, dự toán đầu tư, tổng mức đầu tư. Thẩm định Dự án đầu tư ...

-  Giá trị thương hiệu, lợi thế thương mại trong kinh doanh, giá trị lợi thế khác...

Sản phẩm Chứng thư của Công ty Vietland cung cấp sử dụng cho các mục đích:

-  Cổ phần hóa doanh nghiệp, xác định giá trị tài sản - giá trị Công ty trong báo cáo Kiểm tóan theo giá trị thị trường, xác định tỷ lệ chiếm hữu cổ phần của các bên tham gia thành lập Công ty, pháp nhân, hợp tác kinh doanh, Phát hành Cổ phiếu (IPO), tráí phiếu, báo cáo Đại hội cổ đông, xác định lại kết quả, hiệu quả kinh doanh...

-  Thẩm định giá trị của tài sản đầu tư mua sắm mới để quyết định đầu tư, báo cáo Hội đồng thành viên, báo cáo cấp có thẩm quyền...

-  Xác định giá trị tài sản để lập thủ tục đấu giá, đấu thầu... Mua bán, chuyển nhượng tài sản, thế chấp, vay vốn ngân hàng, chứng minh năng lực tài chánh, bảo hiểm, bảo đảm các cam kết đối với các bên thứ 3 khác bằng giá trị xác định của tài sản.....

-  Quyết tóan Công trình xây dựng Cơ bản, thẩm định đơn giá dự toán công trình, thẩm định đơn giá đầu tư xây dựng cơ bản, đơn giá đầu tư trang thiết bị công trình...

-  Xác định giá trị tài sản trong tranh chấp theo các quyết định của Tòa án, Thi hành án, xác định giá trị vốn, tài sản giao cho các đơn vị phụ thuộc của các Cơ quan chức năng...

-  Phục vụ Công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư..., thanh quyết tóan tài sản với các bên hữu quan, góp vốn, mua bán, sáp nhập - liên doanh doanh nghiệp...

-  Và các mục đích khác liên quan đến việc xác định giá trị tài sản của Chủ sở hữu...

"Uy tín - tận tình - nhanh chóng - hiệu quả" là phương châm họat động khi cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Vietland cho Thị trường. Công ty VietLand mong muốn và nỗ lực để sự hợp tác, phục vụ Quý khách được thành công nhất.

Trân trọng kính chào./.

APPRAISAL
Appraise firm
Real estate
Machines - garage
Materials - building materials
INVESTMENT CONSULTANT
Establish investment project
Appraise investment project
FIRM CONSULTANT
Privatization consultant
Firm of structure consultant
Divide and merge firm
FINANCE ANALYSIS
Finance analysis
Analyse private property
analyse firm finance
ENTERPRISE REAL ESTATE
Real estate agency
Invest real estate project
Reseach real estate market
Delegate, exploit and manage real estate
THE TERMS OF THE LAW
Appraise firm
Real estate
Brand - invisible value
Machines - garage
Other text
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=87
quang cao
Ticcoreal