Thông tin nóng
Tin Tức
Thông tin chung
Giá trị doanh nghiệp
Thương hiệu - Giá trị vô hình
Bất động sản
Vật tư - Vật liệu xây dựng
Hỗ trợ trực tuyến
TỶ GIÁ VÀNG
Giá Vàng
SJC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Truy cập : 558237
GIỚI THIỆU SÁCH HAY VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
Tên sách: Tuyển tập các phương pháp thẩm định giá trị tài sản
Active Image

Tác giả: Đoàn Văn Trường.

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm 2007. Số trang: 477
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001582 - Thư viện KHCN-BXD.

 

Tóm tắt nội dung:

Thẩm định giá là một nghệ thuật hay khoa học đánh giá giá trị của hàng hoá và dịch vụ. Hoạt động thẩm định giá là một dịch vụ chuyên nghiệp rất cần thiết đối với sự vận hành của một nền kinh tế thị trường, do các nhà chuyên môn được đào tạo, có kiến thức, có kinh nghiệm và có tính trung thực cao trong nghề nghiệp thực hiện.

Thẩm định giá có thể coi là trung tâm của các hoạt động kinh tế. Bởi vì, mọi việc có liên quan đến các hoạt động kinh doanh đều chịu tác động bởi khái niệm giá trị, mà việc thẩm định giá là để xác định giá của tài sản ở trên thị trường. Thẩm định giá có vai trò quan trọng trong tất cả các loại quyết định liên quan đến việc mua, bán, tài chính, quản lý, sở hữu, đánh thuế, cho thuê, bảo hiểm, cầm cố và kinh doanh tài sản.

Ngày nay, sự phát triển tài chính quốc tế và sự toàn cầu hoá của các thị trường đã đi đến giai đoạn coi việc thống nhất hoá các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế là hết sức cần thiết. Đồng thời, những thay đổi về kinh tế và kinh doanh nẩy sinh nhanh chóng giữa các quốc gia làm tăng thếm sự mở rộng nhận thức về tầm quan trọng của việc thẩm định giá tài sản chuyên nghiệp.

Tuy đã trải qua một số năm xây dựng nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng những nội dung về công tác thẩm định giá ở nước ta còn hết sức mới mẻ. Để đáp ứng những yêu cầu về quản lý và vận hành nền kinh tế thị trường, việc phổ biến kiến thức về công tác thẩm định giá là hết sức cần thiết, nhất là khi nước ta đã được kết nạp làm thành viên chính thức của Hiệp hội các nhà thẩm định giá ASEAN. Cuốn sách “Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản” cung cấp những kiến thức tổng quát ban đầu nhằm giúp bạn đọc làm quen với loại hình dịch vụ chuyên nghiệp mới này.

Nội dung cuốn sách gồm 5 phần chính như sau:

- Phần I: Những cơ sở lý luận của thẩm định giá và giới thiệu về công tác thẩm định giá.

- Phần II: Các phương pháp thẩm định giá trị bất động sản.

- Phần III: Các phương pháp thẩm định giá máy móc và thiết bị.

- Phần IV: Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình.

- Phần V: Các tiêu chuẩn của Uỷ ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVSC) năm 2000 và những phép toán áp dụng trong công tác thẩm định giá.

Thư viện Bộ Xây dựng

 

Tên sách: Tuyển tập các phương pháp thẩm định giá trị tài sản
< Trước   Tiếp >
Thẩm định giá
Xác đinh giá trị doanh nghiệp
Bất động sản
Máy móc - Thiết bị
Vật tư - Vật liệu xây dựng
Tư vấn đầu tư
Lập dự án đầu tư
Thẩm định dự án đầu tư
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp
Chia tách, sáp nhập DN
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Phân tích tài chính
Phân tích tài chính cá nhân
Phân tích tài chính doanh nghiệp
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Môi giới bất động sản
Đầu tư dự án bất động sản
Nghiên cứu thị trường BĐS
Ủy thác, khai thác và quản lý BĐS
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Xác định giá trị doanh nghiệp
Bất động sản
Thương hiệu - Giá trị vô hình
Máy móc thiết bị
Các văn bản khác
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=87
quang cao
Ticcoreal