Thông tin nóng
Tin Tức
Thông tin chung
Giá trị doanh nghiệp
Thương hiệu - Giá trị vô hình
Bất động sản
Vật tư - Vật liệu xây dựng
Hỗ trợ trực tuyến
TỶ GIÁ VÀNG
Giá Vàng
SJC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Truy cập : 558237
THÀNH LẬP TỔ CHỨC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỦA NHÀ NƯỚC

Đó là đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại dự thảo lần 4 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2003 do bộ đang soạn thảo.

 

Điểm mới trong dự thảo lần này là sửa đổi, bổ sung Điều 57 về tổ chức thẩm định giá đất. Theo đó, để đảm bảo khách quan trong việc định giá đất, UBND các tỉnh, thành phố sẽ đứng ra thành lập tổ chức định giá đất của Nhà nước và hệ thống tổ chức thẩm định giá đất.

 

Đồng thời, dự thảo có chủ trương xã việc hội hóa định giá đất. Tại khoản 5 điều 57 quy định tổ chức cá nhân có đủ điều kiện được họat động kinh doanh dịch vụ về định giá đất là: phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; có vốn pháp định và đăng ký theo quy định của pháp luật và phải có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.


Bộ vừa tổ chức lấy ý kiến Hội Khoa học Đất Việt Nam về dự thảo này vào ngày 5-6, tại Hà Nội.


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết: hiện chúng ta mới chỉ khoa học hóa giá đất mà chưa xã hội hóa giá đất. Để làm được việc này, cần phải tiến hành đấu giá đất công khai khi thu hồi. Trước khi thu hồi, giải phóng mặt bằng, phải đảm bảo nhà ở, công ăn việc làm cho dân. Đồng thời khung giá đất phải tính lại không để tình trạng đất khi thu hổi có giá 1,6 triệu đồng nhưng giá đấu giá tăng tới 7,6 triệu đồng. Điểm mấu chốt khi sửa Luật Đất đai 2003 là phải đảm bảo quyền lợi và an sinh của người dân.

< Trước   Tiếp >
Thẩm định giá
Xác đinh giá trị doanh nghiệp
Bất động sản
Máy móc - Thiết bị
Vật tư - Vật liệu xây dựng
Tư vấn đầu tư
Lập dự án đầu tư
Thẩm định dự án đầu tư
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp
Chia tách, sáp nhập DN
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Phân tích tài chính
Phân tích tài chính cá nhân
Phân tích tài chính doanh nghiệp
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Môi giới bất động sản
Đầu tư dự án bất động sản
Nghiên cứu thị trường BĐS
Ủy thác, khai thác và quản lý BĐS
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Xác định giá trị doanh nghiệp
Bất động sản
Thương hiệu - Giá trị vô hình
Máy móc thiết bị
Các văn bản khác
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=87
quang cao
Ticcoreal