FEATURED EVENTS
NEWS
Featured events
Firm valuation
Brand - invisible value
Real estate
Material - building materials
ONLINE CONTACT
GOLD EXCHANGE RATE
Giá Vàng
SJC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Visitor : 558029
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THẨM ĐỊNH MÁY MÓCTHIẾT BỊ

STT

TÊN VĂN BẢN

NỘI DUNG TÓM TẮT

 TÀI LIỆU

1

23/2004/NĐ-CP

Nghị định về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người.

DOWNLOAD

2

06/2004/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy định  niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người.

DOWNLOAD

3

206/2003/QĐ-BTC

Quyết định về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

DOWNLOAD

4

69/2005/QĐ-BTC

Quyết định về việc ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

DOWNLOAD

5

69/2006/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

DOWNLOAD

6

263/2004 ĐK 

Hướng dẫn triển khai nghị định 23/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/2004/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải trong công tác Đăng kiểm xe cơ giới.

DOWNLOAD

 

APPRAISAL
Appraise firm
Real estate
Machines - garage
Materials - building materials
INVESTMENT CONSULTANT
Establish investment project
Appraise investment project
FIRM CONSULTANT
Privatization consultant
Firm of structure consultant
Divide and merge firm
FINANCE ANALYSIS
Finance analysis
Analyse private property
analyse firm finance
ENTERPRISE REAL ESTATE
Real estate agency
Invest real estate project
Reseach real estate market
Delegate, exploit and manage real estate
THE TERMS OF THE LAW
Appraise firm
Real estate
Brand - invisible value
Machines - garage
Other text
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=87
quang cao
Ticcoreal