Thông tin nóng
Tin Tức
Thông tin chung
Giá trị doanh nghiệp
Thương hiệu - Giá trị vô hình
Bất động sản
Vật tư - Vật liệu xây dựng
Hỗ trợ trực tuyến
TỶ GIÁ VÀNG
Giá Vàng
SJC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Truy cập : 558430
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

STT

TÊN VĂN BẢN

TÓM TẮT NỘI DUNG

 

1

60/2005/QH11

Luật Doanh nghiệp

DOWNLOAD

2

41/2002/NĐ-CP

Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

DOWNLOAD

3

69/2002/NĐ-CP

Nghị định về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với DN Nhà nước.

DOWNLOAD

4

155/2004/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi bổ xung một số điều của nghị định số 41/2002/NĐ-CP

DOWNLOAD

5

187/2004/NĐ-CP

Nghị định về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

DOWNLOAD

6

85/2002/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2002/NĐ-CP

DOWNLOAD

7

19/2004/TT-
BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều củ Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

DOWNLOAD

8

126/2004/TT-BTC      

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP

DOWNLOAD

9

13/2005/TT-
BLĐTBXH

Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo nghị định số 187/2004/NĐ-CP

DOWNLOAD

10

18/2005/TT-
BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH

 DOWNLOAD

11

 38/2006/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.

 

DOWNLOAD

12

11712/TC-TCDN

Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

DOWNLOAD

13

109/2007/NĐ-CP

Nghị định về chuyển doangh nghiệp Nhà nước 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần.

DOWNLOAD

14

146/2007/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP

DOWNLOAD

15

38/2003/NĐ-CP

Nghị định về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

DOWNLOAD

16

25/2007/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

DOWNLOAD

Thẩm định giá
Xác đinh giá trị doanh nghiệp
Bất động sản
Máy móc - Thiết bị
Vật tư - Vật liệu xây dựng
Tư vấn đầu tư
Lập dự án đầu tư
Thẩm định dự án đầu tư
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tư vấn cổ phần hóa
Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp
Chia tách, sáp nhập DN
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Phân tích tài chính
Phân tích tài chính cá nhân
Phân tích tài chính doanh nghiệp
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Môi giới bất động sản
Đầu tư dự án bất động sản
Nghiên cứu thị trường BĐS
Ủy thác, khai thác và quản lý BĐS
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Xác định giá trị doanh nghiệp
Bất động sản
Thương hiệu - Giá trị vô hình
Máy móc thiết bị
Các văn bản khác
http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=87
quang cao
Ticcoreal